BOOK EN BOX

Velkommen til HC Ejendomme og I/S Rødeledsvej
Sidst opdateret 20/10 2020

1. GENERELT
1.1
Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes H C Ejendomme og I/S Rødeledsvej ("H C Ejendomme og I/S Rødeledsvej", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2
Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du giver os i forbindelse med, at du er i kontakt med H C Ejendomme og I/S Rødeledsvej som kunde eller samarbejdspartner.

1.3
H C Ejendomme og I/S Rødeledsvej er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til os kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 5.

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN
2.1
Når du besøger I/S Rødeledsvejs Sociale Medier, fx Facebook, Instagram og LinkedIn, behandler vi de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger på vores sociale medier, dine reaktioner på vores opslag, og din deling heraf samt evt. kommentarer til vores opslag.

2.2
Når du underskriver lejekontrakt, behandler vi de oplysninger der er påført kontrakten. Alle fysiske papirer og låst inde og pc er brugerlåst.

DINE RETTIGHEDER
3.1
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

3.2
Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til admin@bukboxdk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

3.3
Retten til berigtigelse

3.3.1
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

3.4
Retten til sletning

3.4.1
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

3.5
Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

3.5.1
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

3.6
Retten til dataportabilitet

3.6.1
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse op-lysninger til en anden dataansvarlig.

3.7
Retten til indsigelse

3.7.1
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af dit samtykke og/eller vores legitime interesser, jfr. punkt 2.1, 2.3, 2.4, 2.6 og 2.7. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du desuden slette dine cookies, som nævnt i punkt 5.1 nedenfor.

3.8
Retten til at tilbagekalde samtykke

3.8.1
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, skal du kontakte admin@bukbox.dk.

3.9
Retten til at klage

3.9.1
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller på telefon +45 33 19 32 00.

4. SIKKERHED
4.1
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

4.2
Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne. Disse medarbejdere er instrueret i, hvorledes perondata behandles forsvarligt.

5. KONTAKTOPLYSNINGER
5.1
H C Ejendomme, cvr. nr. 12815247  og I/S Rødeledsvej cvr. nr. 38873520 er dataansvarlig for de persondata, som indsamles af H C Ejendomme og I/S Rødeledsvej.

5.2
H C Ejendomme I/S Rødeledsvej
Norgesvej 2 Rødeledsvej 70
5700 Svendborg 5700 Svendborg

Kontaktoplysninger
Peer Ishøj Eriksen - Property Manager
Telefon: +45 20 90 63 23
Email: 
buk@bukbox.dk
Copyright © 2024 Alle Rettigheder forbeholdes.
crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram